News Flash:

Cum faceti dovada calitatii de asigurat

4 Aprilie 2012
5036 Vizualizari | 1 Comentarii

Sunt asigurati, potrivit legii, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond.

In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta de asigurat - eliberata de casa de asigurari la care este inscris asiguratul sau adeverinta de salariat eliberata de angajator

Persoane care beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse cu exceptia, celor obtinute in Legea nr. 448/2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in una dintre aceste categorii. Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

De asemenea, sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile Legii nr. 95/2006:

a) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat in urma unui accident de munca sau boli profesionale;

b) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;

d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;

e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;

f) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;

h) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru:
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;

c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.

Aceste prevederi se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

Cum puteti demonstra calitatea de asigurat
1. Persoanele salariate
Fac dovada calitatii de asigurat cu adeverinta eliberata de angajator; aceasta este valabila 3 luni.

2. Pensionari
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- copie dupa Decizie de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala);
- copie dupa ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
- Declaratie pe propria raspundere

Documente suplimentare, daca este cazul:

- copii dupa Revizuiri medicale anuale 2004 - 2009 pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate;
- document care atesta incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale (189/2000, 309/2002, 44/1994, 341/2004, 118/1990);
- Adeverinta cu veniturile impozabile din perioada 2005 - 2010 de la Administratia Financiara a Sectorului de domiciliu (original) - pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

3. Persoana Fizica Autorizata
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

4. Persoane care obtin venituri din dividente
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
In cazul in care ultima plata nu a fost efectuata cu chitanta la casieria CAS, se solicita si:

- certificat constatator ONRC;
- documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

5. Asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

6. Persoane cu contract de mandat
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- copie dupa contractul de mandat;
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

7. Persoana fara venit
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

8. Elevi si studenti intre 18-26 ani
- Copie dupa Cartea de identitate;
- Document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
- Dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.

Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

9. Tineri cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului
- Copie dupa Cartea de identitate;
- Adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
- Adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

10. Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

Adeverinta are valabilitate 6 luni.

11. Femei insarcinate / lauze
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- Adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

12. Coasigurat (sot/sotie sau parinte care nu realizeaza venituri proprii) aflat in intretinerea unui asigurat ne-salariat
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere);
pentru asiguratii pensionari:
- copie dupa Decizia de pensionare;
- copie dupa ultimul Talon de pensie;
- Declaratie pe propria raspundere a coasiguratului ca nu realizeaza venituri proprii;
- Declaratia pe propria raspundere a asiguratului prin care aceasta declara ca il are in intretinere pe coasigurat
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi, de catre asigurat.

Adeverinta este valabila 3 luni.

13. Bolnavi cu afectiuni incluse in programele natioale de sanatate
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

14. Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
- Decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse.

Adeverinta are valabilitate 2 ani.

15. Persoane care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii Nr. 416/2001 actualizata
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- adeverinta eliberata de primaria locala din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

16. Beneficiarii de legi speciale (veterani de razboi, vaduve de razboi, persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale, revolutionari)
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

17. Persoane cu dizabilitati
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie;
- Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

18. Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii indentitatii
- adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni

19. Persoane care obtin venituri din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala
- copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
- dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.


Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

asigurati
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

Charlesimpub  | #8790
wh0cd443487 baclofen atrovent
Adauga comentariu

Mica publicitate

© 2019 - Sanatate.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1542 (s) | 34 queries | Mysql time :0.015512 (s)